logo

Waar staat Q-tasc voor?

Elk niveau

W

aar staat Q-tasc voor? In de huidige wereld verandert veel. Om te zorgen dat je als mens of als bedrijf bij blijft of misschien zelfs voorloopt op de ontwikkelingen van anderen is het belangrijk om met de veranderingen mee te gaan.

Om te veranderen is kennis nodig.

Om kennis te krijgen moet je getraind en /of gecoacht worden.

Om getraind of gecoacht te worden moet je bij Q-tasc zijn.

Q-tasc streeft ernaar om altijd het maximale uit elk coachingstraject en elke training te halen. Samen met de opdrachtgever wordt het doel bepaalt. Tijdens en na de opdracht wordt er geëvalueerd. Het individu als onderdeel van een team, het team als onderdeel van het bedrijf.

 

 

Doelen nastreven.

  • Is het niet zonde dat veel cursisten na een dag training met veel kennis naar huis gaan, en de volgende dag weer de dagelijkse routine oppakken zonder met het geleerde iets te doen?
  • Is het niet zonde dat de training net niet dat weet los te maken om het getrainde in de praktijk toe te passen?
  • Is het niet zonde dat de opvolging na coaching achterwege blijft?

 

Q-tasc vindt dat elke cursist gedurende de dag zo veel geprikkeld moet worden dat hij of zij werkelijk met het geleerde en de zelf gekozen actiepunten aan het werk gaat. Een goede training bestaat dan ook uit de volgende drie elementen:

1. Een goed en op de personen afgestemd trainingsprogramma.

2. Een interactief programma waarbij de cursist zelf meedoet en ervaart.

3. Een trainer die de praktijk en de werksituatie van de cursisten inziet en begrijpt.

Terug naar "over Q-tasc"

De theorie moet in dienst staan van de praktijk !   Dat is waar Q-tasc voor staat!


Datum: December 01, 2015