logo

Hoe ziet Q-tasc de wereld?

brug

H

oe ziet Q-tasc de wereld?

Q-tasc vindt dat de mens centraal staat in haar bestaan (werk en privé) en zal daarom op het niveau van haar opdracht (training en coaching) de mens ook altijd centraal stellen. Maar ook in het grotere geheel is de mening van Q-tasc dat iedere stap van ontwikkeling om het individu gaat.

De missie van Q-tasc is om op een positieve manier de omgang met mensen te bevorderen en daar waar mensen een extra zetje nodig hebben ze te ondersteunen. Dat wil zeggen, tijdens training en coaching professioneel en mens gericht te werk gaan. Als een Maatschappelijk Bewuste Onderneming levert Q-tasc een bijdrage aan de maatschappij door organisaties te ondersteunen die een zelfde missie hebben of door belangeloos training of coaching te geven voor specifieke groepen. Klik op Q-tasc samenwerking voor de actuele bijdragen.

 

Een stabiele wereld begint bij onze kinderen en jongeren. Onderwijs en opvoeding zijn de basis in ieder leven. Daarom is het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om in aanmerking te komen voor gedegen onderwijs en een goede opvoeding. Q-tasc besteed daarom belangeloos tijd aan onze jeugd door het geven van trainingen en ondersteunen van onderwijs voor de jeugd. Voorbeelden zijn ondersteuning van Almere On Stage en het geven van kanjer trainingen voor scholen.

De wereld is onze speeltuin.   Zo ziet Q-tasc de wereld!

Terug naar "over Q-tasc"

Datum: August 28, 2014