logo

Multi-Value customer experience

Q-tasc heeft op verzoek van Multi-Value een aantal opdrachten uitgevoerd. Zo heeft Q-tasc een groot aantal klantbelevingsbezoeken gedaan, waarbij na het bezoek een terugkoppeling plaats heeft gevonden op basis van de ervaringen. Hierdoor hebben de betrokkenen direct feedback over hun geleverde diensten.
Daarnaast heeft Q-tasc een groot aantal teamcoachingsessies uitgevoerd om, een praktische methode om informatie direct van de werkvloer te gebruiken om een goed uitvoerbaar actieplan op te stellen.


Multi-Value is gespecialiseerd in het leveren van diensten die te maken hebben met klantbeleving. Voor de automobiel-sector hebben zij speciale programma’s ontwikkeld om omzet en klantbeleving te optimaliseren.

Zoals vaak gebeurd zijn grotere bedrijven afhankelijk van gespecialiseerde kennis en ook hier is dat het geval.

Terug naar “samenwerking”