logo

Lean Six Sigma

"What gets measured, gets managed". (Peter Drucker).

Lean Six Sigma

L
ean Six Sigma.

 

Weet u zeker dat u als ondernemer zo kosten efficiënt mogelijk werkt? Komt u nog steeds uw veeleisende klant naar volledige tevredenheid tegemoet? En wanneer heeft u voor het laatst echt goed naar uw voorraden, doorlooptijden, productiviteit en –processen gekeken? Kortom: haalt u nog steeds wel uit uw bedrijf wat er in zit?

Maak het verschil met Lean Six Sigma in de Q-tasc aanpak.

Wat is Lean Six Sigma?

Lean (slank) brengt processen en werkwijzen van een organisatie in kaart waarbij kritisch gekeken wordt of er niet teveel kostbaar materiaal of manuren verspild wordt. Integendeel, met Lean wordt juist de focus gelegd op aspecten die écht waarde toevoegen voor uw klanten. Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert.

Via de verbetermethodiek Lean Six Sigma kijken we samen met u naar mogelijkheden om de productiviteit van uw organisatie te verhogen. Hoe efficiënter en effectiever uw organisatie werkt, hoe lager de kosten en hoe hoger uw opbrengsten. Dit lijkt een investering, en dat is het ook, maar door gemakkelijk toepasbare oplossingen haalt u deze er zeker weer dubbel uit.

Lean Six Sigma verbeterprojecten zijn breed toepasbaar, enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Optimalisatie van de onderdelen logistiek en voorraden
  • Doorlooptijd verkorten (proces van de afspraak tot en met de facturatie)
  • Layout van de werkplaats verbeteren
  • Procesveranderingen bij implementatie van nieuwe software systemen
  • 5S workshops (Deze methode is niet een eenmalige schoonmaakactie maar een duurzame organisatie van de werkplek waarbij er verantwoordelijkheid gecreëerd wordt bij de medewerkers om niet terug te vallen in oude gewoontes)

 

Waarom de Q-tasc aanpak?

Onze consultants hebben een ruime pragmatische ervaring in de mobiliteitssector en in het bijzonder de aftersales van het automobielbedrijf. Een Lean project resulteert meestal in een, soms ingrijpend, veranderingsproces. Dit kan alleen succesvol en duurzaam plaatsvinden indien er voldoende draagvlak is bij de betrokken medewerkers. Veelal krijgt dit onvoldoende aandacht! Hierbij investeren wij veel tijd in uw eigen mensen en maken gebruik van hun kennis en kunde. Samen gaan we op een gestructureerde en doelgerichte wijze de organisatie optimaliseren.

 

Wat kunt u verwachten?

Na een vrijblijvend en oriënterend gesprek ontvangt u een aanpak met hierin het Lean (DMAIC) stappenplan speciaal voor uw bedrijf. Allereerst analyseren wij voor u de knelpunten en brengen in beeld welke hiervan geoptimaliseerd kunnen worden. Vervolgens brengen wij de processen in kaart waarna de beste oplossing voorstellen met zo min mogelijk verspilling en zoveel mogelijk bedrijfsresultaat. Na de implementatie van de gekozen oplossing zorgen wij voor een duurzame borging van de nieuwe werkwijzen.